سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدف عنبرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

چکیده:

در این مقاله به ترکیب کنترل تطبیقی مستقیم و غیرمستقیم میپردازیم. کاربرد این سیستم برای تنظیم کنترلر فازی تطبیقی وهمچنین پارامترهای سیستم شناسایی فازی تطبیقی است. این نوع ساختارها برای یک کلاس عاماز سیستمهای دینامیکی غیرخطی با ساختار نامشخص قابل استفاده می باشد. در مرحله بعد یک قانون تطبیقی هایبرید (HA) ب رای تنظیم پارامترها پیشنهاد میکنیم که ویژگی این قانون استفاده از خطای ردیابی و خطای مدلسازی بصورت همزمان برای تنظیم است. در آخر روش های مذکور را در نرم افزار متلب برای بررسی یک سیستم آشوب به کار میبریم. با وجود پیچیدگی، نتایج شبیه سازی بهبود قابل توجهی در خروجی ها و کاهش میزان خطا را نشان میدهد که تاییدی بر مطالب تئوریک مطرح شده در مقالات قبلی میباشد