سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زارع – دانشگاه صنعتی شریف تهران
مهدی احمدی زاده –

چکیده:

دراین پژوهش ایده نرم کردن و افزایش میرایی به عنوان روشی کارامد برای طراحی سیستم های کنترل غیرفعال درجهت بهبود پاسخ سازه به کارگرفته شده است نرم کردن سازه به منظور کاهش شتاب مطلق و افزایش میرایی درجهت کنترل جابجایی های سازه اعمال میگردند دراین روش برای محاسبه مقادیر بهینه تغییر درمشخصات سختی و میرایی سازه ازالگوریتم های کنترل فعال استفاده می شود بدین معنی که درابتدا سیستم کنترل نشده با سختی کاهش یافته با استفاده ازیک الگوریتم کنترل فعال برای رسیدن به رفتار مطلوب طراحی میشود سپس مشخصات سیستم کنترل غیرفعال از آن به گونه ای استخراج می گردد که پاسخ های سیستم کنترل غیرفعال نزدیک به سیستم کنترل شده فعال باشد دراین پژوهش ازالگوریتم کنترل سطح لغزش به عنوان الگوریتم کنترل فعال استفاده شده است درطراحی سیستم کنترل فعال به این روش ازشاخص عملکردی با وزنهای مناسب برای پارامترهای پاسخ سازه شتاب مطلق و جابجایی نسبی درراستای نیل به اهداف طراحی بهره برداری شده است.