سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی میرحسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
رضا برنگی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشیار دانشکده مهندسیکامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رادیوی شناختی راه حلی امید بخش برای مساله عدم استفاده بهینه از طیف فرکانسی می باشد این فناوری به کاربران رادیوی شناختی این اجازه را میدهد که از قسمتهای خالی و بلااستفاده طیف بصورت فرصت طلبانه استفاده کنند. زیرلایه MAC در این شبکه ها نقش مهمی را در هماهنگ سازی و کنترل عملکرد کاربران شناختی و نیز تعامل آن ها باکاربران اولیه ایفا می کند مساله کانال کنترل مشترک یکی از چالشهای مهم MAC در شبکه های رادیویی شناختی می باشد اشباع این کانال چالشی است که می تواند کارکرد کل شبکه را تحت تاثیر قرار دهد دراین مقاله به ارائه روشی پرداخته شدها ست که تحت شرایطی خاص در اثر تقسیم کاربران بروی زیرکانالهای کانال کنترلی ظرفیت اشباع افزایش خواهد یافت. این روش را کانال سازی گسسته نام گذاری کرده ایم.