سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید تاروردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه
حمید قربانعلی زاده خیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
ایلقار نیک زادخیاوی –

چکیده:

یکی ازضعفهای اساسی سازه های موجود خرابی و تغییرشکلهای ماندگاریست که پس اززلزله ایجاد می شود درنتیجه وسعه سیستمهایی که درزلزله سازه را به حالت اولیه بازگردانده و خرابی سازه را حداقل نماید ازضرورت های مهندسی سازه می باشد دراین تحقیق با نرم افزار Ansys بارگذاری چرخه ای و تحلیل غیرخطی عملکرد مهاربندهای خودمحور با استفاده ازکابلهای پیش تنیده بررسی گردیده نتایج حاصل نشان میدهد مهاربند با کابل پیش تنیده ظرفیت فشاری ستون و اتلاف انرژی سیستم را درناحیه فشاری کاهش تحمل کششی سیستم را افزایش داده و تاثیری درکاهش تغییرشکلهای پسماند سیستم ندارد.