سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده گلبابایی – استاددانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید شیرخانلو – عضو هیئت علمی پژوهشکده سلامت صنعت نفت
علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
محمدجواد کیان – مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

چکیده:

تعیین حدود تماس بخارات جیوه شغلی درشاغلینی مرتبط به این آلاینده امری ضروری می باشد باتوجه به تمایل ساختارهای کربنی ازنانولوله های کربنی به عنوان جاذب برای جذب بخارات جیوه و کارایی جذب توسط نانولوله های کربنی مطالعه شد باتوجه به نتایج تجربی متغیرهای مختلف مانند راندمان جذب واجذب ظرفیت جاذب زمان و دمای واجذب بهینه گردید ظرفیت جذب به طول و قطر جاذب نوع نانولوله کربنی و دمای محیط وابسته می باشد باتوجه به نتایج بدست آمده نانولوله های کربنی پتانسیل جذب بخارات جیوه را دارند و میتوان از آنها برای حذف جیوه استفاده نمود.