سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد ادراکی – دانشگاه تهران جنوب
داود زارعی – استادیار دانشگاه تهران جنوب
محمد بنی مهدکیوانی – استادیار جهاد دانشگاهی رشت

چکیده:

استفاده روبه افزایش ترکیبات آلی که محیط را به مخاطره می اندازد باعث تحقیق بیشتر جاذبهای موثرتر می شود خاکهای رس مواد طبیعی دوستدار محیط با سطح مخصوص بالا اکنون بطور گسترده برای جذب و از بین بردن آلوده کننده های آلی بکارمیروند درمطالعه حاضر به خواص جذب رسهای خام رسهای فعال شده با پرداخت اسیدی یاتکلیس رس های اصلاح شده آلی با پلیمرها برای جذب و از بین رفتن مواد رنگزای الی از محلولهای آبی بررسی می شوند.