سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

استفاده از حرارت یکی ازمهمترین روشهای متداول درفرایند موادغذایی است حرارت دهی دردماهای بالا باعث از بین رفتن موادمغذی می شود از این جهت استفاده از میکروویو بهعنوان روش جدیدی درصنایع غذایی مطرح شد هاست درروشهای پخت متداول حرارت از منبع حرارتی فرایند خارجی به ماده غذایی اعمال میشود ولی درپخت با میکروویو حرارت داخل ماده غذایی تولید می گردد درسالهای اخیر تحقیقاتی روی پختن با میکروویو خشک کردن انجمادزدایی پاستوریزاسیون استرلیزاسیون برشته کردن بلانچینگ آنزیم زدایی با میکروویو انجام شده است این مقالهبه بررسی اصول و مکانیسم های استفاده ازمیکروویو درصنایع غذایی و پیشرفت های اخیر درکاربردهای آن و نیز انواع بسته بندیهای مورد استفاده درمیکروویو می پردازد.