سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود لک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سعید پارسا – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

آزمون نرم افزار گران است و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد طوریکه بیش از ۵۰ درصد هزینه های توسعه نرم افزار را به خود اختصاص میدهد وب رای کاربردهای بحرانی امن حتی این درصد بیشتر است یک یاز اهداف آزمون نرم افزار خودکارسازی تا حد ممکن برای کاهش عمده هزینه آن و کمینه کردن خطای بشر است ابتدا تولید داده های آزمون بهصورت ایستا معرفی شد سپس با تولیدداده های آزمون به صورت پویا کیفیت آزمونها بهبود یافت پس ازطرح این دو روش کلی برای تولید داده های آزمون روشهای دیگری مطرح شده اند که با ترکیب تولید داده های آزمون ایستا و پویا سعی دارند از مزایای هردو بهره مند شوند آزمون کینکالیک از مقادیر واقعی و مقادیر نمادین برای ورودی ها استفاده می کند و برنامه را هم بصورت نمادین و هم بصورت واقعی اجرا می کند که این عمل اجرای کینکالیک نامیده می شود از آنجایی که تعداد ورودیهای بالقوه برای بیشتر برنامه ها خیلی زیاد و حتی نامحدود است نمی توان نرم افزار را با تمام ورودیها مورد آزمون قرار داد بنابراین راهکارجدیدی به نام پوشش کد برای ازمون نرم افزار ارایه شده است که از معیارهای پوشش برای انتخاب ورودیهای آزمون مناسب استفاده می کند.