سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پارسا – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن کجباف – کارشناسی ارشد کامپیوتر

چکیده:

بسیاری ازشبکه های پیچیده شامل شبکه های اجتماعی و شبکه زیست شناختی دارای خواص شگفت انگیزی هستند کشف این خواص نیازمند مدلسازی این شبکه ها با استفاده ازنظریه گراف می باشد بدون تحلیل شبکه های زیست شناختی هیچ چیزاز جوامع زیست شناختی جوامع غیرانسانی موجود درطبیعت مانند شبکه ارتباطی بین دلفین ها شناخته نخواهد شد اما انتظار می رود که درشبکه های پیچیده بتوانیم الگوهایی را بین اعضای این گونه شبکه ها کشف و استخراج کنیم دراین مقاله ازپارامترهای موجود درشبکه های اجتماعی برای تحلیل شبکه های زیست شناختی استفاده میکنیم تحلیل شبکه های زیست شناختی میتواند درموارد زیادی مانند حفظ اکولوژی جوامع زیست شناختی موثر واقع گردد درانتها شبکه تعاملات بین دلفین ها را به عنوان مطالعه موردی تحلیل کرده ایم