سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید نیک قلب – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا شکوهی – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:

درتخصیص آب برای بخشهای مختلف تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه ها یکی ازمسائل چالش برانگیز است هم اکنوندرایران از یک روش ساده هیدرولوژیکی برای این منظور استفاده میشود که میتواند به مرگ رودخانه های پایاب سدها بینجامد دراین مقاله به کمک یک مدل هیدرودینامیکی دو بعدی از روش شبیه سازی زیست گاه استفاده شد و دریک مطالعه موردی اختلاف فاحش دو روش شبیه سازی زیست گاه و هیدرولوژیکی نشان داده شد.