سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات
ناصر ندا – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

درسالهای اخیر سیستم های مخابرات سیارچندورودی چندخروجی مشهور به MIMO بسیار مورد توجه قرارگرفته اند از دلایل این اقبال گسترده میتوان به بهره ظرفیتی بالاییکه این سیستم ها ایجاد می کنند اشاره کرد هرچند که درمحیطهای سیار واقعی این بهبود ظرفیت بشدت تحت تاثیر تداخل بین سلولی خواهد بود استفاده ازگیرنده های پیشرفته می تواند عملکرد سیستم را بهبود بخشد ولی این کارعلاوه براینکه پیچیدگی گیرنده ها را افزایش میدهد همچنان با کران بالای ظرفیت به دست آمده درسیستم بدون تداخل فاصله زیادی دارد دراین مقاله پردازش چندسلولی تعاونی برای حذف تداخل درشبکه های MIMO چندکاربره مطالعه شده و اثرقابل توجه آن در افزایش ظرفیت سیستم درمحیطهای با تداخل زیاد از طریق شبیه سازی کامپیوتری بررسی می شود.