سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد پورشریفی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی قزوین
رضا فرخ زاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی قزوین
میثم حضرتی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی قزوین مرکزتحقیقات صنعت ساختمان و بتن
مسعود کشاورز – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی قزوین مرکزتحقیقات صنعت ساختمان و بتن

چکیده:

ماسه ریخته گری استفاده شده پسماند فرایند تولید درصنایع ریخته گری فلزی اهنی و غیراهنی است این ماسه دراین فرایند چندین بار مورداستفاده قرارمیگیرد و بعدازچندین مرحله استفاده دیگر قابل استفاده نبوده و درنتیجه بهعنوان پسمانددورریخته میشود یکی ازمشکلات جدی صنایع ریخته گری پیداکردن راهکاری مناسب برای دفع ماسه های ریخته گری بدون ایجادکوچکترین مشکللات زیست محیطی می باشد باتوجه به اضافه شدن ترکیباتی به این ماسه های سیلیسی استفاده شده درریخته گری طبیعتا نمی توان این پسماند را به راحتی درمحیط زیست دورریخت به همین دلیل لازم است راهکاری مناسب برای حل این مشکل جستجو نمود که یکی ازاین راهکارها استفاده ازماسه ریخته گری به عنوان بخشی ازمصالح ریزدانه درطرح اختلاط بتن است دراین مقاله ازمایشهایی برمبنای طرح اختلاط بتن کارگاهی درایران معمولا عیار ۳۰۰الی ۳۵۰ صورت گرفته است دراین ازمایشها ازماسه های ریخته گری استفاده شده بادرصدهای ۱۰و۲۰و۳۰درصد بامصالح ریزدانه ماسه جایگزین شد نتایج حاصله که ازمایشهای مقاومت فشاری مقاومت کششی مدول الاستیسیته و جذب آب حجمی تغییرات اندکی را درمشخصات فیزیکی بتن نشان داد بطوریکه باافزایش درصد استفاده ازماسه ریخته گری استفاده شده مقاومت فشاری کاهش اندک مقاومت کششی کاهش و مدول الاستیسیته و جذب آب به ترتیب کاهش و افزایش یافت