سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد محمدیان – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان ACECR
امین جوادی نسب –
علیرضا سینا –

چکیده:

برای بالا بردن کیفیت تصاویر بایدنویز را کاهش و کنتراست تصویر را افزایش داد فیلترهای خطی مانند فیلترپایین گذر شدت تغییر درونی تصویر را درنظرنمی گیرد و باعث میش ود که اطلاعات و لبه و مرزها حذف شود دراین مقاله برروی فیلترهای غیرخطی و کاربرد آنها درافزایش کیفیت تصاویر می پردازیم یکی ازفیلترهای غیرخطی که دراین مقاله مورد بررسی قرار میدهیم فیلتر دو طرفه است این فیلتر یک فیلتر غیرخطی است که معادلات ساده تری نسبت به فیلترهای خطی دارد اساس کار این فیلترها به این صورت است که با وزن گذاری روی ضرائب فیلتر و ارتباط بین چگالی پیکسل ها می توان تصویر را هموارتر و نویز آن را کاهش داد دراین فیلتر اطلاعات لبه های تصویر حفظ م یشود و باعث تیزی و افزایش کیفیت تصویر می شود.