سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خاطره دانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
عبدالحمید انصاری – استادیار دانشگاه یزد
اسماعیل غلامی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

فیلتر کردن داده های میدان پتانسیل پردازش عددی است که رکن مهمی درتغییر و تفسیر داده های مغناطیسی و گرانی سنجی دارد پردازش تصویر را میتوان درحکم نگاشتی از فضای تصویر به فضای اطلاعات دانست که موجب آماده سازی تصویر برای انالیزهای بعدی می شود این کار با فیلترهای گوناگونی صورت میگیرد که عمده مزیت آنها نبود نیاز به انتقال داده ها از حوزه ای به حوزه دیگر است انواع مختلف فیلترها عوارض متمایزی را مشخص می کنند دراین نوشتار کارایی فیلترهای مشتق شامل مشتق قائم مرتبه اول و دوم و مشتق افقی کل و فیلترهای فاز محلی شامل زاویه تبلت مشتق افقی کل زاویه تبلت مشتق افقی کل نرمال شده تیلت جهتی و تتا درپردازش تصویر ژئوفیزیکی میدان پتانسیل شرح داده میشود این فیلترها روی داده های مغناطیس مصنوعی و داده های گرانی سنجی هوایی جنوب غرب انگلستان به کاررفته اند.