سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد کیانی فلاورجانی – کارشناس ارشد
فرزانه شفیعی برنجگانی – کارشناس مدیریت

چکیده:

درحا لحاضر عمده ترین هدف پدافند غیرعامل ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساختهای موردنیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید این گونه اقدامات مهم دراکثرکشورهای دنیا انجام شده و یا درحال اقدام است پنجاه سال از پرتاب نخستین موشک حامل ماهواره سخت بشرمیگذرد و اکنون پس از گذشت نیم قرنی که درطول تاریخ تمدن بی نظیر بوده است انقلابی که ماهواره ها درصنعت ارتباطات ایجاد کرده اند بسیارچشمگیر است باوجود ماهواره ها موانعی مانند کوه ها ودریاها دربرقراری ارتباط وجود ندارد با پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از فناوری نوین درابعاد مختلف بسیارلازم و ضروری است دراین مقاله ابتدا به ترعیف و بررسی مقوله امنیت و امنیت ملی پرداخته شدها ست و درادامه به معرفی تکنولوژی ماهواره ای و نقش آنها درارتقای مولفه های تامین امنیت ملی پرداخته شده است.