سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود طالاری – کارشناس ارشد شیمی نساجی
سیدقاسم فتاح پور –

چکیده:

شناسایی خودکار ونگهداری داده ها AIDC روشی استکه طی آن تجهیزات سخت افزاری یا نرم افزاری قادر به خواندن و تشخیص داده ها بدون کمک گرفتن از نیرویانسانی خواهند بود امروزه از فناوری RFID دربسیاری شاخه های صنعتی استفاده فعال و روزمره می شود دراین بررسی هدف ارایه طرح هایی جهت بکارگیری این فناوری درپوشاک نظامی و صنعتی برای کنترل و راهنمایی سربازان و کارکنان است با استفاده از این فناوری می توان لباس را به یک لباس هوشمند تبدیل نموددراین مقاله از طرحهای شماتیک جهت زارش ایده ها استفاده گردید نتایج اولیه این بررسی نشان میدهد کهاستفاده از این فناوری درصنعت پوشاک صنعتی نظامی و حتی کنترل دانش آموزان درمدرسه میتواند آغاز گرمسیری جدید دربکارگیری فناوری امواج رادیویی دراین صنعت باشد.