سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی ،پژوهشک
کامبیز عالم پور –
محمدحسن کدیور –

چکیده:

بخشی از نظام طراحی شناورهای دریایی در زمان طراحی مفهومی Conceptual Design براساس مطالعات آماری وبررسی روابط تجربی بدست امده از طرحهای پیشین اختصاص یافته است .در این مرحله با انجام مطالعات آماری و استخراج معادلات تجربی از پارامترهای وابسته نظیر وزن , توان وسرعت به بررسی پارامترهای اولیه پیشنهادی پرداخته میشود .در این مقاله با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعیArtificial Neural Network به صورت چند پارامتری داده های موجود از طرحهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ارزیابی ارتباط داده های ورودی و خروجی در شبکه عصبی پرداخته شده است و در نهایت با ارائه مدل قابل قبولی در زمینه ارائه گردیده است .از نتایج بدست آمده میتوان در زمینه بررسی معادلات تجربی شناورهای اثرسطحی و ارتباط چندگانه پارامترهای ورودی و خروجی در شبکه های عصبی و کاربرد شبکه عصبی در نظام طراحی استفاده نمود .این نتایج در زمینه شاخصهای طراحی این گونه شناورها حائز اهمیت بوده و میتوان در زمینه طراحی هاورکرافتهای جدید از آنها استفاده نمود.