سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اسلامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
هاشم محلوجی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کیفیت یکی ازویژگیهای بسیارمهم هرمحصول است بطوریکه دربسیاری ازموارد میتوان آن را به عنوان یک مزیت رقابتی برای محصول قلمداد کرد کیفیت و بهبود آن همواره ازدغدغه های مهندسین و شاغلین درصنعت بوده است دراین مقاله سعی شده است کیفیت از معنای تک بعدی آن یعنی انجام کارتعریف شده بیرون آید و ابعادی همچون پایا بودن سرویس پذیری ظاهر محصول ارضای مشخصات فنی و ویژگیهای خاص محصول نیز به گونه ای که رضایت بیشتر مشتری را جلب کند درنظر گرفته شود از همین رو دراین مقاله برای رسیدن به اولویت بندی این ابعادازمفهوم QFD و خانه کیفیت استفاده شده است درمدل پیشنهادی ازشاخصهای امریکایی رضایت مشتری ACSI به دلیل پایه ای و پرکاربرد بودن آن برای بررسی ارتباط میان رضایت مشتری و کیفیت محصول تولیدی استفاده شده است.