سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن کجباف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

یک شبکه اجتماعی ساختاری متشکل ازافراد یا سازمان هایی است که گره ها را تشکیل میدهند امروزه شبکه های اجتماعی به صورت فزایندها ی محبوب شده اند زیرا کانالهای ارتباطی بسیارارزانی برای برقراری ارتباطات اجتماعی بین افراد است دراین مقاله برانیم تا به این سوال مهم که چه کسانی درشبکه های اجتماعی مهمتر هستند؟ پاسخ گوییم با استفاده از شاخصهای مرکزیت مابینیت مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بردار ویژه میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم این پارامترها درتعیین نقش یک گره بسیار موثر هستند زیرا همگی شاخص های استفاده شده به عنوان شاخصهای مرکزی معرفی شده اند درانتهابا اعمال روش پیشنهادی به دو مجموعه داده استاندارد باشگاه فوتبال و باشگاه کاراته گره های مهم این شبکه ها را به دست خواهیم آورد