سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی پارسا – کارشناس ارشدکنترل دانشگاه فردوسی مشهد
محمد طاهری انارکی – کارشناسی مکانیک

چکیده:

یکی ازمشکلات مهم درسیستم های فازی معمولی تک سطحی افزیاش تعدادقواعد و محاسبات مورد نیاز بصورت نمایی با افزایش تعدادحوزه های ورودی سیستم می باشد یک روش بسیارمفید برای غلبه براین مشکل درسیستم های دارای چندورودی استفاده ازسیستم های فازی سلسله مراتبی میباشد چندین نوع ازسیستم های سلسله مراتبی به منظورساده سازی پایگاه قواعد ارایه شده است دراین مقاله یک روش برای تبدیل سیستم های فازی تک لایه ای کلاسیک چندبعدی به یک سیستم فازی سلسله مراتبی دو سطحی به منظور کاهش تعدادقواعد و زمان اجرا Run-time شرح داده می شود که درآن پایگاه قواعد سیستم فازی بصورت پایگاه قواعد برداری درنظر گرفته می شود سیستم فازی مورد استفاده درسطح اول دارای پایگاه قواعدی شامل بردارهای مستقل می باشد و پایگاه قواعد سطح دوم شامل ترکیب خطی این بردارها می باشد.