سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید بهین – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مجتبی احمدی – استادیار
مهدی پرویزی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق ازیک سیستم استنتاج عصبی فازی ANFIS جهت پیش بینی تاثیر عوامل موثر برراندمان فرایند رنگزدایی با استفاده از گاز ازن به عنوان یک فرایند پیشرفته دریک راکتور ایرلیفت شامل محلول حاوی رنگزایی اسید قهوه ای ۲۱۴Acid Brown 214 استفاده شد اثرغلظت اولیه شدت جریان گاز ازن و اسیدیته PH محلول برروی راندمان حذف رنگ درطی مدت زمان ۳۰ دقیقه بررسی شد با افزایش غلظت اولیه و PH محلول رنگ راندمان حذف رنگ از ۹۹/۷۵درصد به ۸۶/۹۱ درصد کاهش می یابد همچنین با افزایش شدت جریان گاز راندمان حذف رنگ افزایش می یابد نتایج بدست آمده از مقایسه بین داده های پیش بینی شده توسط ANFIS و داده های ازمایشگاهی نشان میدهد که این مدل میتواند راندمان حذف رنگ را تحت شرایط مختلف با دقت بالایی پیش بینی کند.