سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصیر لندی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم دامی
غلامرضا قلمکاری – استادیار دانشگاه آزادخوراسگان
فرامرز فکری – دانشجوی کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:

بهبود ژنتیکی درجوجه های گوشتی باعث افزایش سرعت رشد اما تضعیف کارایی سیستم ایمنی و افزایش حساسیت آنها به بیماری شده است و به همین دلیل ازبرخی آنتی بیوتیک ها درمقادیر بسیارپایین درجیره غذایی طیور بعنوان محرک رشد و همچنین عامل پیشگیری کننده استفاده می گردد معمولااستفاده ازگیاهان دارویی حداقل اثرات نامطلوب را داشته و با افزایش کیفیت تولید تندرستی جامعه را درپی خواهد بود یکی از گیاهان دارویی معروف که فرمولاسیون های متعددی از آن درباازر دارویی جهان موجود است زیتون تلخ می باشد که بومی هند است زیتون تلخ درشمال کشور بصورت خودرو یافت می شود زیتون تلخ ضدقاچ ضدنماتودا و آنتی باکتریال را به طورمسلم از خود نشان داده است دراکثر مطالعات زیتون تلخ اثرتحریک کنندگی برسیستم ایمنی را نشان داده است ولی تعدادمطالعات درباره بهبود سیستم ایمنی و اثرترفیع دهنده محدود است