سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مینا بگی –

چکیده:

تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده روشی کاربردی برای جبران کمبود آب درمناطق خشک به شمار می رود برای بررسی شرایط حاکم براین فرایند و با هدف حذف فلزات سنگین موجود درپساب آزمایشی با استفادها ز پساب تصفیه خانه شاهین شهر و با افزودن مقدار مشخصی فلز سنگین به آن با اعمال دو گزینه مدیریتی متفاوت از نظر دوره آبگیری انجام شد دراین شرایط غلظت کلسیم منیزیم کلر بی کربنات نیترات کادمیم و سرب و تغییرات اسیدیته وهدایت الکتریکی زه آب ستونها بررسی شد نتایج نشان داد که غلظت سرب و کادمیم زه آب ستونها پس از گذشت زمان کوتاهی به صفر رسیدن اسیدیته و هدایت الکتریکی اندکی افزایش یافته و غلظت کلسیم و منیزیم زه اب ستونها افزایش یافته و سپس کاهش یافت.