سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرنوش فرجندی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی
حسن باستانی – کارشناس اکتشاف معدن

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی گیاهان بومی درمحدوده ناهنجاری مس و طلای مسجد داغی معرفی گونه های مناسب ابرانباشت گر و معرف برای عناصر طلا نقره مس سرب روی و نیز یافتن الگویی مناسب به منظور تعمیم درمنطقه آذربایجان خاوری می باشد محدوده مسجد داغی واقع درورقه های جلفا شامل فلیشهای ائورسن آندزیت و تراکی آندزیت داسیت ریوداسیت آگلومرای الیگوسن و نهشته های کواترنری است مطالعات قبلی کانی سازی مس پرفیری را درآن گزارش کردها ست با توجه به تنوع پوشش گیاهی دراین منطقه محدوده فوق به منظور یافتن گیاهان معرف کانی سازی طلا مس سرب و روی مورد مطالعه قرارگرفت این تحقیق نشان میدهد که گیاهان با توانایی بالا درجذب عناصر ما را قادر به یافتن اطلاعاتی ارزشمند درباره منابع پنهان و شناسایی مناطق پتانسیل دار جدید معدنی خواهند نمود.