سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم ولیزادگان – استادیار دانشگاه آزاد خوی
حسین محمدولی سامانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

استفاده بهینه از مخازن و بهره برداری ماهرانه از تخلیه کننده های تحتانی به عنوان گزینه ای مناسب برای ممانعت و یا حداقل سازی ته نشینی رسوبات نسبت به عملیات هیدرولیکی و مکانیکی مانند فلاشینگ و لایروبی مطرح است دراین تحقیق ازنرم افزار GSTARS3 برای پیش بینی و تخمین حجم رسوبات ته نشین شده و ازبرنامه بهینه سازی طراحی شده روش جهات مزدوج برای کمینه سازی حجم رسوبات استفاده شدها ست به این ترتیب که با استفاده از برنامه های واسط کامپیوتری نرم افزار GSTARS3 به برنامه بهینه سازی و بالعکس مرتبط شد با شروع از یک نطقه اغازین ابتدا نرم افزار GSTARS3 اجرا و بعد با استفاده ازابرنامه واسط کامپیوتری اول خروجی GSTARS3 به عنوان بخشی از داده های ورودی وارد برنامه بهینه سازی میگردد. این برنامه نقطه ممکن و بهینه بعدی راپیدا کرده و این نقطه به عنوان داده ورودی توسط برنامه واسط دوم وارد نرم افزار GSTARS3 می گردد و این حلقه بسته انقدرتکرار میشود که شرط همگرایی ارضا شود و نقطه بهینه سراسری بدست آید.