سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمجتبی صدرعاملی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
جعفر توفیقی داریان –
مسعود مفرحی – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

به منظور توسعه فرایند جذب سطحی که یک واحد عملیاتی برای جداسازی و خالص سازی گازهاست یک طرح نیمه صنعتی تناوب فشار خلا VPSA شامل ۴ بستر جذب بطول یک مترو قطر ۳/۵ سانتیمتردردانشگاه تربیت مدرس ساخته شده است یک مخلوط گازی ۸۰درصد نیتروژن و ۲۰درصد دی اکسید کربن ترکیب معمول گازهای احتراق بعنوان خوراک این فرایند VPSA و زئولیت ۱۳X بعنوان جاذب مورد استفاده درفرایند درنظر گرفته شد دراین فرایند بسترها هشت مرحله شامل افزایش فشار با خوراک جذب درفشار بالا متعادل سازی فشار برای کاهش فشارتخلیه متعادل سازی فشار برای افزایش فشار پاکسازی درفشارمتوسط تخلیه درخلا و پیش بارگیری را طی می کنند تاثیر پارامترهای فشار زمان سیکل و میزان جریان محصول برخلوص و بازیابی محصول مورد مطالعه قرارگرفت