سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حسین آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بیرجند
احمد آریافر – استادیار دانشگاه بیرجند
رضا میکائیل – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

سنگهای ساختمانی درایران از تنوع زیادی برخوردارند که بهره برداری بهینه ازاین ذخایر میتواند نقش مهمی درتولید ناخالص ملی و اقتصادکشور ایفا نماید لذا می توان گفت که استخراج مطلوب این سنگها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند برای این منظور روشهای مختلفی نیز توسعه یافته اند که انتخاب مناسبترین روش برای استخراج هریک از انواع سنگهای ساختمانی هدف بهره برداران می باشد هدف این تحقیق انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگهای ساختمانی گرانیتی یا استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی می باشد انتخاب روش مناسب از میان روشهای موجود یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره است که درابتدا می بایست معیارهای موردنظر مشخص شده و سپس باتوجه به این میعارها روش مناسب انتخاب گردد دراین مقاله روشهای معمول استخراج سنگهای ساختمانی شامل روش سیم برش الماسه آتشکاری نعل و پارس و مواد منبسط شونده کتراک و فرکت باتوجه به میعارهیا مختلف ازقبیل میزان سود ناخالص ایمنی مرغوبیت و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ضایعات و کاهش زمان استخراج با استفاده از روش ahp موردبررسی قرارگرفت