سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
حجت الله رنجبر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دورسنجی ابرطیفی یکی ازابزارهای نوین کارامد و پیشرفته درمدلسازی الگوی طیفی مواد سطح زمین به حساب می اید درمیان سنجنده های ابرطیفی سنجنده هایپریون یکی ازپیشرفته ترین سخت افزارهای فضابرددرشناسایی طیف الکترومغناطیس بازتابی موادسطح زمین می باشد دراین مطالعه به منظور ارزیابی توان داده های ابرطیفی سنجنده هایپریون درتفکیک زون ارژیلیک درمنطقه اتشفشان مساحیم ازمیان الگوریتم های پردازش تصاویر ماهواره ای روش طیف مبنای انطباق الگوی طیفی یا SFF) spectral feature fitting برروی تصویر هایپریون منطقه اعمال شد روش SFF برمبنیا شباهت الگوی طیفی کانی مجهول درطولموجهای جذب حداکثر با الگویی به عنوان مرجع بنانهاده شده است دراعمال پردازش SFF ازمطالعات طیف نگاری صحرایی و طیف ازمایشگاهی سنگهای کائولینی منطقه به عنوان طیف مرجع استفاده شد به منظور بررسی میدانی مناطق تفکیک شده به عنوان نقاط حداکثر امکان نتایج حاصل ازپردازش دریک سامانه اطلاعات جغرافیایی و درقالب اطلاعات برداری برروی تصویر کالیبره شده ماهواره کوبیکبرد منطقه درسیستم مکان یاب جهانی GPS قرار داده شد.