سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خاکپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان گروه مهندسی شیمی
حدیث رحمانی –

چکیده:

با بزرگ شدن شهرها و گسترش صنایع و کارخانه از سوی دیگر مساله آلودگی محیط زیست روز بروز اهمیت بیشتری پیدا می کند وجود فاضلابها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند پساب کارخانه های صنایع غذایی آلودگیز یادی درمحیط زیست اطراف ایجاد می کند اثرگذاری برروی آبهای جاری و همچنین بوی بد این پساب نمونهه ای از مشکلات ایجاد شده توسط آن می باشد درزمینه تصفیه این پساب تاکنون اقدامات زیادی انجام گرفته است تصفیه بیولوژیکی که به دو روش هوازی و غیرهوازی صورت میگیرد تصفیه به روش تبخیر که به عنوان یک روش مکمل درتصفیه بیولوژیک استفاده می شود درتصفیه بهروش شیمیایی از مواد شیمیایی برای لخته سازی و ته نشینی به کار می رود و پساب پیش تصفیه ابتدا به روش تبخیر تغلیظ می شود و روشهای جدید مانند تصفیه با استفاده از فیلتراسیون که درآن پساب از فیلتر عبور کرده و تصفیه می شود. ما برآنیم تا دراین مقاله روشهای نوین را جهت تصفیه پساب کارخانه های صنایع غذایی را بررسی کنیم.