سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تکتم شهریاری – استادیار دانکشده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

فاضلات بخش فرآوری پوست کارخانه ای چرمسازی حاوی یون سولفید بالایی است. درصورتی که برای تصفیه آن از روش الکتروانعقاد باالکترودهای آهنی استفاده شود، یونهای سولفید موجوددرمحیط بایونهای آهن آزادشده ازالکتردها تولید رسوب سولفید آهن می کنند . دراین تحقیق حذف سولفید به میزان ۱۷۶۵mg/L ازفاضلاب کارخانه چرمسازی بررسی شدوباافزایش زمان، بالاترین راندمان حذف . / . ۳۷ / ۵۰ به دست آمد. دراین سری آزمایشها از۴الکترود آهنی به مساحت ۱۲۰۰۰۰mm2 وضخامت ۲ میلیمتر استفاده شد وپارامتر زمان روی بازده حذف موردمطالعه قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمایشها نشان دادکه بهترین شرایط حذف آلاینده درزمان حدود ۶۰دقیقه حاصل می شود وافزایش زمان بیش ازمقدارمذکور، تاثیری درراندمان حاصل ندارد. علت این امررسوب سولفیدآهن روی تیغه ها می باشد. ازرسوب مذکور به دلیل دارابودن یونهای آهن وگوگرد، می توان درتولید کودبرای گیاهان استفاده کرد