سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید باقری – دستیار علمی دانشگاه پیام نور، واحد دهدشت، ایران
محمد علی ریاحی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

همواره بر روی برداشت‌های لرزه‌ای، پدیده‌های بازتاب توسط نوفه‌های زمین غلت پوشیده می‌شوند و مشاهده و تشخیص این پدیده‌ها معمولاً آسان نیست. تبدیل ردلرزه شعاعی یک تبدیل ساده برای بردن مجموعه داده‌ها از حوزه دوراُفت – زمان به حوزه سرعت ظاهری – زمان سیر است. فرکانس ظاهری امواج زمین غلت در حوزه ردلرزه شعاعی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که فرکانس ظاهری پدیده‌های بازتاب در این حوزه تا حد بسیار زیادی دست نخورده باقی می‌ماند. با توجه به این مساله با عبور صافی‌های پائین‌گذر و میان‌گذر در حوزه ردلرزه شعاعی از روی داده‌های لرزه، بخش وسیعی از این نوفه‌های خطی همدوس، شامل امواج سطحی، حذف خواهد شد. در این مقاله نتایج بدست آمده از روش فرکانس-عدد موج و روش ردلرزه شعاعی روی یک دسته داده چشمه مشترک به دست آمده از عملیات نفتی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که صافی‌های ردلرزه شعاعی نسبت به روش فرکانس-عدد موج این پدیده‌ها را، بدون کاهش زیاد محتوای فرکانسی، بهتر حذف می‌کند.