سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر عزیزیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی
فرشید مرشدی – مدیرگروه مهندسی رودخانه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
اردشیر آرین – مدیربخش سدهای انحرافی

چکیده:

علم پردازش تصویر ازعلوم پرکاربرد و مفید درفنون مهندسی می باشد و ازدیرباز مطالعات و تحقیقات گسترده ای دراین زمینه صورت گرفته و پیشرفت های فراوانی حاصل شده است سرعت گسترش این پیشرفت ها به حدی بوده است که هم اکنون و پس از گذشت مدت زمان کوتاه میتوان تاثیر پردازش تصویر را دربسیاری ازعلوم و صنایع به وضوح مشاهده نمود دراین تحقیق با استفاده ازروش پردازش تصویر الگوریتمی درمحیط نرم افزار MATLAB توسعهداده شد که توانایی استخراج مشخصات هندسی مصالح سطحی بستر رودخانه را از روی تصاویر تهیه شده از بستر رودخانه دارا می باشد همچنین جهت صحت سنجی روش مذکور چندین نمونه از مصالح سطحی بستر تهیه و پس ازاستخراج منحنی دانه بند یو نیز مشخصات هندسی با نتایج حاصل ازروش پردازش تصویر مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت