سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – استادیار دانشگاه بیرجند
خیراله خادمی – استادیار دانشگاه جندیشاپوردزفول
علیرضا رضانیا – مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
شایان سبزیوند – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

آبشکن های رودخانه ای ازسازه های مهم ساماندهی رودخانه به شمار می آیند ابشکن ها مبتنی برساخت سازه های متقاطع یا عرضی هستند که از دیواره طبیعی رودخانه با طول مناسب و با زاویه مناسبی نسبت به راستای عمومی جریان توسعه یافته سبب انحراف حمله جریان ازکناره ها و نواحی بحرانی شده و جریان را به سمت محور مرکزی رودخانه هدایت می نماید درمنابع مختلف تقسیم بندیهای متعددی را برای آبشکن ها برشمرده اند که یکی از این تقسیم بندی ها از نظر نوع مصالح مورد استفاده درآبشکن و روش اجرای آن می باشد که ازاین نظر آبشکن بدونوع کلی نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیم میشود درسه دهه اخیر از تکنولوژی بتن غلتکی بصورت متعدد درساخت سدها استفاده شدهاست دراین مقاله ضمن بررسی طرح ساماندهی رودخانه اعلا روش استفاده ازبتن غلتکی درساخت آبشکن های این طرح و مزایای آن مورد بررسی قرارگرفته است.