سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین علمداری – دانشگاه شیراز
داریوش مولا –
عبدالمحمد علمداری –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ازمایشگاهی استفاده ازجریان دورریز واحد تولید سودااش و دی اکسید کربن خروجی ازFlue Gas برای تولید کربنات کلسیم می باشد مطالعه حاضر اثرغلظت دیا کسید کربن خروجی از Flue Gas را برفرایند ترسیب کربنات کلسیم بررسی می کند فرایند ترسیب کربنات کلسیم برمبنای یونهای کلسیم موجود درجریان دورریز سودااش و یونهای کربنات حاصل ازتزریق گاز خروجی از کارخانجات به محلول دورریز می باشد آزمایشات دریک راکتور ۲ لیتری مجهز به یک همزن و حمام آب انجام شد به منظور بررسی تاثیر ناخالصی ها تعدادی آزمایش مقایسه ای بین جریان دورریز سودااش و محلول کلرید کلسیم خالص انجام شد نتایج SEM نشان داد که درنمونه خالص گونه غالب کلسیت ودرنمونه دورریز گونه غالب واتریت بود و بطور کلی با افزایش غلظت دی اکسید کربن میزان واتریت درهردو حالت افزایش می یافت تمامی ذرات تولید شده درمقیاس میکرون بودند که فقط درحالت خالص ۲۰ درصد حجمی دی اکسید کربن مقداری ذرات نانوتولید شد. تولیدکربنات کلسیم از جریان دورریز سودااش امکان پذیر است.