سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل قربانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کشمیری –

چکیده:

امروزه ازمدلهای متغیر با زمان و غیرخطی برای بررسی رفتار دینامیکی سیستم های مکانیکی استفاده میشود فرایند تعیین خواص دینامیکی سیستم های مکانیکی را انالیز مودال گویند و روشهای معمول انالیز مودال برای سیستم های خطی نامتغیر با زمان تعریف شده اند درصورتی که یکی ازخواص دینامیکی سیستم متغیر با زمان بوده و بارفتاری غیرخطی از خود بروز دهد دراین صورت روشهای معمول انالیز مودال برای آنها قابل استفاده نبوده و جواب دقیقی را ارایه نمیدهد هدف اصلی این مقاله ارایه روشی جدید به منظور گسترش روشهای انالیز مودال برای سیستم های متغیر با زمان است عموما روشهای انالیز مودال برای سیستم های متغیر با زمان همانند انالیز مودال سیستم های LTI به روشهای حوزه زمان و فرکانس تقسیم بندی می شوند برای شناسایی سیستم های متغیر با زمان از تبدیل موجک و یا تبدیل هیلبرت نیز استفاده میشود که این تبدیلها به نام روشهای زمان فرکانسی شناخته میشوند به دلیل جامعیت تبدیل هیلبرت هانگ و ریاضیات ساده ترامروز مورد توجه اکثرمحققین قرارگرفته است.