سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه حاتمی باویل – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

چکیده:

در حال حاضر استفاده از پروتئین های گیاهی به منظور تولید بیوپلیمر های زیست تخریب پذیر به دلیل فراوان تر بودن آنها نسبت به پروتئین های با منشاء حیوانی و پلیمرهای مشتق شده از نفت و اینکه منابع آنها تجدید شدنی و از لحاظ زیستی تجزیه پذیر می باشند ، بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. دراین میان گلوتن گندم به دلیل در دسترس بودن آن به عنوان محصول جانبی صنعت نشاسته گندم ، خصوصیات تشکیل فیلم آسان و پلیمریزه شدن آسان آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. خصوصیات فیلم تشکیل شده به افزودنی های مورد استفاده و تغییرات انجام شده در حینتولید بستگی دارد و با توجه به اینکه فیلم های زیست تخریب پذیر نقش مهمی را در نگه داری ، توزیع و فروش محصولات دارند ، بهینه کردن شرایط تولید این فیلم ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مقاله مروری بر آخرین مطالعات انجام گرفته در رابطه با اثر فاکتورهای مختلف تولید فیلم های بر پایه ی گلوتن ، بر روی خصوصیات فیلم حاصل دارد.