سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم دوستی رودی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمود احمدی – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

بیشتر الگوریتم های علم پردازش تصاویر ازجمله قطعه بندی به روش SRG نیاز به مقایسه کل یا قسمت هایی ازماتریس تصاویر دارند با توجه به بزرگ بودن ابعاد این ماتریس درالگوریتم ها به جای ماتریس تصاویر از بردار مشخصه تصاویر استفاده می شود یکی از بردارهای مشخصه تبدیل FMT است که با پایدار کردن تبدیل فوریه سریع نسبت به چرخش و تغییر اندازه ویژگیهای اصلی یک تصویر را واکشی می کند از سوی دیگر ساختمان داده فیلتر بلوم برای اجرای عملیات ذخیره سازی و جستجو روی داده های بزرگ بسیارکارآمد است دراین مقاله با الگوبرداری ازتبدیل FMT از توابع درهم ساز و فیلتر بلوم به عنوان یک بردار مشخصه درالگوریتم های قطعه بندی تصاویر دیجیتال به روش SRG استفاده شده است درپایان مقایسه نتایج حاصل از اجرای الگوریتم های معرفی شده با الگوریتم sRG اولیه نشان میدهد که درتصاویر دارای قطعات بزرگ ولبه های تیز با استفاده از توابع درهم ساز نتایج مطلوب با کیفیت ۸۰درصد الگوریتم SRG اولیه درزمانی به اندازه ۴۰ درصد این الگوریتم حاصل می شود.