سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
علی حیدری – استادیار دانشگاه شهرکرد
محسن اعتمادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی استفاده از ضایعات سرامیکی دربتن به عنوان پوزولان و استفاده ازا ین مواد ارزان قیمت درتولید بتن مناسب جهت بهسازی لرزه ای سازه ها پرداخته میشود برایاین منظور ابتدا کاشی سرامیکی کارخانه ارژنگ شهرکرد انتخاب شده و نمونه ای از آن آنالیز شمی تر شده است نتایج آنالیز نشانداده که بیش از ۹۲درصد از ماده مذکور ترکیبات پوزولانی می باشد سپس نمونه های بتنی با درصد های مختلف از پوزولان ساخته و آزمایش شده است نتایج نشان داده که ترکیب جدید برای سازه های اسیب دیده بتنی به دلیل مکانیزم رفتاری گیرش مناسب می باشد.