سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید شیرنژاد – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
فرزانه امجدی –

چکیده:

انرژی زمین گرمایی به طور فزاینده در سراسر جهان به تامین برق کمکمی کند. ایسلند از نظر گسترش استفاده از انرژی زمین گرمایی رتبه ی نخستکشورهای جهان دارد. در سال های اخیر تامین برق سالانه ی این کشور دو برابر شده است. در آلمان نیز توسعه ی دینامیک مشهود بوده است. بیشاز ۱۰۰ مگاوات گرما از طریق انرژی زمین گرمایی تامین می شود.درکشور ایتالیا، مخازن زمین گرمایی شناسایی کرده اند که با کارایی ۱۰۰۰ نیروگاه بادی قابل مقایسه است. هدفاین پروژه ی ، توسعه ی شیوه های ژئوفیزیکی مدرن بود که با استفاده از آن ها منابع بالقوه ی زمین گرمایی می توانند بدون خطر اکتشافو مستقیما بهره برداری شوند.