سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازیلا کاردان – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی
سیدعلی مرتضوی – دانشجوی کارشناسی عمران
یوسف حسن زاده – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

هرمانعی که برسرراه جریان قرارگیرد و باعث شود تا آب درپشت آن بالاآمده و برسرعت آب ضمن عبور ازروی آن افزوده شود سرریز نامیده میگردد سرریزها یکی ا زمهمترین سازه های هیدرولیکی به شمار می روند که درسیستم های انتقال آب برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرارمیگیرند نظر به اهمیت و کاربرد فراوانی سرریزهای لبه تیز تاکنون مطالعات فراوانی دراین زمینه انجام شده است اما بررسی طرح بهینه آنها از مواردی بوده است که کمتر به آن پرداخته شده است لذا درپژوهش حاضرسعی برآن بوده تا ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی CSC بگونه ای بهینه یابی گردد که موجب کاهش وزن آنها گردیدده و درنهایت هزینه های طرح را کاهش دهد دراین راستا الگوریتم کلونی پرندگان PSO انتخاب گردیده و سرریزهایمورد بررسی درازمایشهای مارتینز به عنوان مطالعه موردی مورد تحلیل قرارگرفته اند.