سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا عباسی فرد – دانشجوی دکتری نرم افزار
حسن نادری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

چشم انداز و راهبردهای نظامی و استراتژیک کشورهای قدرتمند درقرن بیست و یکم مبتنی برجنگهای الکترونیکی و اطلاعاتی است دراین میان سیست مهای هشدار و شناسایی و به دنبال آن تصمیم گیری سریع و مناسب درشرایط مختلف نبردها از اهمیت بالایی برخوردار است مدل پیشنهادشده دراین مقاله چهارچوبی فراهم می آورد که با استفاده ازتجهیزات و سیست مهای مختلف شناسایی و اطلاعاتی پارامترهای مختلف میدان نبرد را جمع آوری و با روشهای یکسان سازی و ترکیب داده ها و اطلاعات به فرمتی قابل استفاده تبدیل می شود سپس با استفاده از روشهای جستجوی نزدیکترین همسایه درسریع ترین زمان ممکن نزدیکترین دو موجودیت میزان خطریا تهدید وغیره را تشخیص داده و برای انجام فرایند تصمیم سازی به فرماندهان و سیستم های پشتیبان تصمیم ارجاع م یدهد.