سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله زنگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید گلیان – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه با گسترش جوامع بشتری یکی ازموضوعات مهم درعرصه جانی مدیریت منابع آب می باشد براورد دقیق رواناب یک حوضه به عنوان یکی ازپارامترهای مهم از اهمیت فروانی برخوردار است دراین تحقیق رواناب ماهانه درشرایط مختلف با استفاده ازاطلاعات بارش با مدل توزیع احتمال شرطی براساس اصل حداکثر انتروپی تخمین زده شد این مدل با استفاده از داده های پیشین بارش و رواناب حوضه توسعه داده شد و پارامترهای مدل تعیین گردید نتایج نشان داد که مدل توسعه داده شده بطور رضایت بخشی رواناب ماهانه رودخانه اوغان درحوضه گالیکش را به ازای ضریب رواناب ۰٫۸ برای دوره های بازگشت مختلف تخمین می زند.