سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خواجه پور – رئیس اداره عملیات اجرایی ، سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله دهکردی – معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان
مسعود غیاثی – مدیریت مطالعات و ساماندهی رودخانه ها، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

باعنایت به جاری بودن رودخانههای متعدد وجود تالاب بزرگ و ساحل طولانی خلیج فارس و با پتانسیل متنوع صنعتی گردشگری و … سازمان آب و برق خوزستان مواجه با درخواستهای عدیده ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور بهره برداری با کاربردهای یاد شده بصورت اجاره می باشد لذا با توجه به ماده ۱۰ آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها و منابع آبی مصوب ۱۳۸۹ با احداث دیواره سازی و مازاد کردن این اراضی می توان آنها را به متقاضیان اجاره داد دراین مقاله و تحقیق کاربریهای مختلف دربستر رودخانه ها تالاب ها و حریم سواحل خلیج فارس با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تعریف و شرایط لازم برای صدور مجور احداث اعیانی دربستر تعیین گردیده اند درصورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به رودخانه ها و منابع ابی تجاوزات به این نعمت خدادادی از بین رفته و این سرمایه عظیم ملی برای نسلهای بعدی به امانت خواهد ماند