سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین غریبی – شرکت مشاورنیروی آذربایجان منا
رحمن دشتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

تجدید آرایش شبکه های توزیع که با مجموعه ای کلیدزنی صورت میگیرد یک روش ساده و کم هزینه است که باعث می شود تلفات سیستم توزیع را کاهش میدهد دراین مقاله ابتدا آلگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی مسائل شبکه های توزیع ارایه شده است پس از آن جهت تجدید آرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات روشی نوین به کمک الگوریتم ژنتیک بیان شده است این روش بصورت ترکیب تجدید ارایش الگوریتم ژنتیک و اتوماسیون سیستم که عامل اساسی در کاهش تلفات شبکه توزیع می باشد را معرفی می کند که قابل اجرا برای تجدید آرایش درچندین سطح بار و همچنین باربلادرنگ می باشد سپس بکاربردن تجهیزات مدرن و استفاده از اتوماسیون کردن سیستم کلیدزنی توضیح و درپایان چگونگی کم شدن هزینه ها و بازخور هزینه مصرفی توضیح داده شده است همچنین کارایی روش مذکور با یک سیستم توزیع معروف استاندارد نیز نشان داده شده است.