سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش ازدور
محمودرضا صاحبی – استادیاران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی مختارزاده –
برات مجردی – استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

دراین تحقیق روشی برای بهبود طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با حدتفکیک مکانی بالا ارایه شده است این روش از اطلاعات طیفی و مکانی بطور همزمان برای طبقه بندی استفاده می کند ابتدا از باندهای منتخب حاصل از استخراج ویژگی چندین پروفایل مورفولوژی ساخته می شود سپس این پروفایل ها پروفایل مورفولوژی گسترده شده ا تشکیل میدهند بعد ازکاهش ابعاد طبقه بندی نهایی با استفاده از طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان انجام می شود این روش روی داده شهری از سنجنده ROSIS تست شد روش پیشنهادی با تلفیق اطلاعات مورفولوژی وداده ابرطیفی اولیه بهبود قابل توجهی دردقت تصاویر طبقه بندی شده ی نهایی ایجاد می کند.