سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه افشار منش – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
محمد مهدی امین –
حسن ایزانلو –
حمیده ابراهیمی –

چکیده:

استفاده از بیوراکتورهای غشایی درتصفیه فاضلاب یکی از کاربردهای تکنولوژی غشایی میب اشدکه کاربرد آنها درتصفیه فاضلابها به سرعت درحال گسترش می باشد هدف از این تحقیق که درمقیاس پایلوت درتصفیه خانه جنوب استان اصفهان صورت گرفت بررسی کارایی استفاده ازا ین تکنولوژی درحذف بارآلودگی (COD,BOD درتصفیه فاضلاب شهری استان اصفهان بود راکتور غشایی مورد نظر شامل دو مدول غشایی با مکانیزم میکروفیلتراسیون هالوفایبر با سطح فیلتراسیون هرکدام ۰/۵m2 ازجنسب پلی وینیل دی فلوراید PVDF بود پایلوت مورد نظر روزانه ۱/۲- ۲/۴m3 فاضلاب ورودی را تصفیه می کرد نمونه های مورد نظر برای تعیین کارایی این روش از ورودی و خروجی راکتور برداشته می شد نتایج تحقیق که به مدت ۱۲۰ روز انجام گرفت میانگین حذف COD,BOD و موادجامد معلق را به ترتیب بالای ۹۹/۵% و ۸۸% و ۹۹/۶% نشان داد.