سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم پورکومله – استادیار دانشگاه کاشان
ریحانه عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای تشخیص هویت با کمک الگوهای عنبیه ارایه شده است برای شناسایی مرزهای داخلی و خارجی عنبیه مرز عنبیه با مردمک و مرز عنبیه با صلبیه – از تبدیل هاف دایره ای و سپس تبدیل مختصات دکارتی به قطبی و نرمال سازی آن و تبدیل به کد کردن آن قسمت از عنبیه که نرمال سازی شده و سپس موازی سازی کد با استفاده از برنامه نویسی cuda استفاده کردیم به علت برتری سرعت محاسباتی GPU نسبت به CPU از تکنیک پردازش موازی که از جمله آن CUDA است بهره میگیریم این سبب افزایش کارایی و سرعت محاسبات تشخیص هویت افراد با کمک الگوهای عنبیه است نتایج پیاده سازی روش فوق روی تصاویر موجود دربانک تصاویر CASIA نشان دهنده این است که روش فوق دارای ۹۵ درصد صحت می باشد.