سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا مقصودلو – آزمایشگاه پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
جمشید رختشه –
مهسا منصورفر –

چکیده:

با توجه به اهمیت واکنش اپوکسیداسیون در صنعت پالایش و پتروشیمی و تلاش برای تولید کاتالیست هایی در بستر نانو این کار پژوهشی انجام شد دراین کار پژوهشی از زئولیت Y با حفرات نانو به عنوان بستر بهبود دهنده خواص کاتالیزوری کاتالیست های به کار رفته در فرایند اپوکسیداسیون سیکلوهگزن استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش چند برابری در بازده محصول اپوکسیداسیون سیکلوهگزن نسبت به حالتی که از بستر نانوزئولیت استفاده نشده بودداشت علاوه بر داشتن بازده بالا تا حدودپنجاه درد قابل بازیافت بودن کاتالیسهای تولیدی مورد استفاده و عدم آلودگی زیست محیطی این کاتالیست ها و داشتن تحمل حرارتی بالا و قیمت ارزان این بسترها از دیگر مزایای این کاتالیست های تولیدی می باشد که میتوانددر صنعت پالایش و پتروشیمی به طور گسترده در تبدیل انواع هیدروکربورها به مواد کلیدی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.