سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود عامل سخی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحلیل برزه ای و تاثیر زلزله و انفجار برروی سدهای خاک به عنوان یکی از سازه های مهم مهندسی از توجه بالایی برخوردار است در اثر آسیب دیدن سد بهعلت عوامل یاد شده و شکست سد جان و مال ساکنین پایین دست و نیز مجموعه سازه های مستقر در آن بخش مورد تهدید جدی قرارمیگیرند براین اساس پایش مداوم چنین سازه هایی حائز اهمیت فوق العاده ای می باشد یکی از روشهای پایش سدها بررسی نگاشت های مختلف ثبت شده برروی سد به منظور مقایسه بررسی شرایط حاصل از زلزله و انفجار می باشد این امر مستلزم داشتن اطلاعات کافی از فرکانسهای مودی سد حاصل ازتحلیل ها بدست آمده توسط طراح و مشاور میباشد همچنین استفاده از اطلاعات محلی و پردازش آنها به عنوان ابزار قوی که شرایط واقعی محل را در خود در بردارد شناخته می شود.