سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محرم برزگر زنوز – تهران سولقان جاده امام زاده داود پژوهشکده موسسه تحقیقات و آموزش بین
محمد محمودی هاشمی – دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
مریم امینی – تهران سولقان جاده امام زاده داود پژوهشکده موسسه تحقیقات و آموزش بین
سمیه اللهی کورعباسلو – تهران سولقان جاده امام زاده داود پژوهشکده موسسه تحقیقات و آموزش بین

چکیده:

براثر رها شدن نفت به آبهای سطحی معمولا اقیانوس مشکلات آلودگی عمده ای به وجود می آید مهمترین آلوده کننده اقیانوس ها آلودگی ناشی از حمل و نقل کشتیرانی در آن است که اثرات مخربی را به جا می گذارند ودر این میان بیشترین آسیب به ماهیان دریاهای آلوده بهنفت وارد آمده که بر اقتصادآسیب می رساند روش شیمیایی یکی از روشهای موثر در برطرف کردن آلودگیهای نفتی می باشد در موسسه برزگر زنوز طرح تولید موادی که قابلیت دیسپرس کردن و جمع آوری نفت افزایش لایه نفتی رادارند اجرا شده که به تولید ماده ای موسوم به نفت روب منتهی شده است که توانسته است گام موثری درجهت رفع مشکل مذکور بردارد این ماده کهعمدتا از گروه سورفکتانتها می باشدجهت افزایش ضخامت لایه نفتی روی آب بکارگرفته می شود که منجر به جداسازی به روش مکانیکی می شود